Google Adword

10:24 sáng |

Google Adword

KHÓA HỌC ADWORDS TÌM KIẾM

ĐO LƯỜNG, TỐI ƯU TỪNG CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO ADWORDS TÌM KIẾM TẤT TẦN TẬT CÁC LOẠI QUẢNG CÁO CỦA GOOGLE TÌM KIẾM CẬP NHẬT MỚI NHẤT HIỆN NAY

Tools kiểm soát click tặc, click ảo…

Tổng quan google ads.

 • Khái niệm cơ bản trong quảng cáo.
 • Thấu hiểu cấu trúc chiến dịch Google ads
 • Từ khóa và hành vi người dùng.
 • Nhu cầu khách hàng và thông điệp quảng cáo trong ads.
 • Loại hình Landing Page và sales page hiệu quả chuyển đổi cao
 • Giá thầu – Cách tính giá trong google ads
 • Mô phỏng, demo quảng cáo trước khi chạy
 • Nghiên cứu hành vi mua hàng của người dùng

Thực hành tạo tài khoản google ads và thiết lập quảng cáo

 • Hướng dẫn tạo chiến dịch quảng cáo Google Search.
 • Tiêu chí và cách xếp hạng quảng cáo của Google Ads
 • Phân tích các loại đối sánh từ khóa
 • Từ khóa phủ định

Tools hỗ trợ thiết lập các loại đối sánh từ khóa

 • Hiểu rõ cách tính phí của Google Ads
 • Điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến điểm chất lượng
 • Cách trình bày trang đích & cải thiện trang đích hiệu quả
 • Nhóm từ khóa và thông điệp quảng cáo
 • Chính sách quảng cáo của Google Ads và thiết lập thanh toán cho tài khoản
 • Cài đặt thẻ Visa và phân quyền quản lý tài khoản.
 • Tùy chỉnh bảng tính dữ liệu báo cáo.
 • Thực hành tạo chiến dịch Google Ads trên dự án thật

Thực Hành Google Tìm Kiếm Nâng Cao (Từ A đến Z)

 • Hướng dẫn thiết lập các tiện ích mở rộng
 • Tiện ích mở rộng chú thích
 • Tiện ích mở rộng liên kết trang web
 • Tiện ích mở rộng cuộc gọi
 • Tiện ích mở rộng tin nhắn
 • Tiện ích mở rộng khác.
 • Hướng dẫn lập trang bản đồ / Google Business (Location Extension)
 • Một số cách viết mẫu quảng cáo nâng cao
 • Tools hỗ trợ viết quảng cáo
 • Tools hỗ trợ tìm ý tưởng viết quảng cáo và viết content

Phân Tích, Đo Lường Tracking và Tối Ưu Quảng Cáo

 • Thực hành gắn link tracking
 • Tools hỗ trợ gắn link tracking
 • Tools chống click tặc, click ảo
 • Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo trong Google Ads
 • Đọc dữ liệu trên Google Analytics
 • Tools tiêu diệt những chiêu trò chơi xấu của đối thủ
 • Chức năng tự động tự gán thẻ trong Google Ads bảo vệ tài khoản khỏi click tặc
 • Bí quyết giảm thiểu bị chơi xấu Tracking, đo lường độ hiệu quả chiến dịch
 • Các thủ thuật đỉnh cao adwords chỉ tiết lộ nội bộ (nghiêm cấm học viên chia sẻ ra bên ngoài)

Thiết Lập Kế hoạch Google Adwords Trên Dự Án Thực Tế

 • Tools hỗ trợ nghiên cứu thị trường
 • Tools hỗ trợ nghiên cứu cứu đối thủ và tìm ngân sách quảng cáo của đối thủ
 • Thực hành Tạo tài khoản Google Adwords MCC (My Client Center).
 • Thực hành sử dụng công cụ Google Keywords Planner.
 • Tối ưu từ khóa.
 • KPI và ngân sách của một dự án Adwords ads.
 • Thực hành viết quảng cáo và tối ưu thông điệp quảng cáo

Mạng hiển thị (Google Display Network)

 • Giới thiệu về mạng hiển thị
 • Tìm hiểu kỹ về các DSP và Inventory
 • Tìm hiểu về display network.
 • Khái niệm về ads network.
 • Cách thức phân loại mục tiêu người dùng.
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ Google display planner
 • Hướng dẫn thiết lập quảng cáo Google display network
 • Thực hành và tối ưu quảng cáo GDN native theo ngữ cảnh
 • Thực hành tạo chiến dịch Mạng hiển thị.

Remarketing

 • Giới thiệu về Remarketing (tiếp thị lại)
 • Cài đặt tiếp thị lại
 • Tạo danh sách tiếp thị lại
 • Hướng dẫn cài đặt Remarketing cơ bản.
 • Tạo danh sách tiếp thị lại nâng cao
 • Thực hành tạo chiến dịch remarketing.
 • Phân tích thống kê dữ liệu báo cáo.
 • Một số kỹ năng tối ưu hóa toàn bộ chiến dịch.
 • Tạo chiến dịch và quảng cáo tiếp thị lại
 • Xem báo cáo, đo lường hiệu suất và tối ưu

Quảng cáo Video – Youtube

 • Giới thiệu nền tảng quảng cáo video
 • Phân tích hành vi người dùng xem video
 • Xác định vai trò của quảng cáo video đối với tỷ lệ chuyển đổi
 • Đo lường và tối ưu quảng cáo video/youtube

Tối ưu chiến dịch quảng cáo mạng hiển thị.

 • Tracking và tối ưu quảng cáo
 • Tracking từng Inventory
 • Phân tích hành vi từng Inventory để tối ưu ngân sách
 • Xem báo cáo, đo lường hiệu suất và tối ưu
 • Cách xử lý sự cố tài khoản tài khoản với Google
 • Cách xử lý sự cố khi thanh toán
 • Cách tính hiệu quả kinh doanh (ROI)
 • Các thủ thuật cần thiết khi quảng cáo Ads
 • Lý do quảng cáo không hiển thị và cách khắc phục
 • Cách bảo mật, phân quyền, tự động hóa Google Ads
 • Liên hệ hỗ trợ trực tiếp từ Google
 • Hướng dẫn lập kế hoạch quảng cáo Google hiển thị

 

Chat Facebook
Gọi Điện Tư Vấn