Đào tạo nội bộ

Mục Đích Xây Dựng Khóa Học

Chương trình đào tạo in-house (In-house training) của Marketing Triz được thiết kế dành riêng cho từng doanh nghiệp và phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng đội ngũ nhân sự. Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp tùy chỉnh và độc đáo để giúp nhân viên của bạn học hỏi và áp dụng kiến thức vào công việc thực tế

3238f25eda1d3a43630c

Quy trình đào tạo nội bộ (inhouse) của Marketing Triz có thể được thực hiện theo các bước sau:

Nếu không chú ý đến việc làm rõ nhu cầu thì sớm hay muộn, trong tương lai sẽ nảy sinh những hậu quả xấu và chính người ra quyết định phải lãnh những hậu quả đó

Bước 1: Phân tích nhu cầu đào tạo bằng phương pháp 9N hệ

Marketing Triz sẽ tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo của khách hàng theo phương pháp sáng tạo triz 9N hệ. Qua đó, công ty sẽ hiểu rõ nhu cầu, mong muốn thực sự của khách hàng và đưa ra các giải pháp sáng tạo phù hợp.

Bước 2: Thiết kế chương trình đào tạo

Sau khi đã phân tích nhu cầu đào tạo, Marketing Triz sẽ thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chương trình này sẽ bao gồm các phương pháp tư duy hệ thống, phương pháp sáng tạo và khử tính ì trong tư duy, kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc của khách hàng.

Bước 3: Thực hiện đào tạo

Sau khi đã thiết kế chương trình đào tạo, Marketing Triz sẽ thực hiện đào tạo cho nhân viên của khách hàng. Các khóa học sẽ được thiết kế sao cho phù hợp với nhu cầu đào tạo của từng nhóm nhân viên và các mức độ khác nhau.

Bước 4: Đánh giá kết quả đào tạo

Sau khi hoàn thành khóa học, Marketing Triz sẽ đánh giá kết quả đào tạo và đánh giá mức độ thành công của khóa học. Công ty cũng sẽ thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng để có thể cải thiện các khóa học trong tương lai.

Bước 5: Hỗ trợ và tư vấn

Marketing Triz sẽ tiếp tục hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng sau khi hoàn thành khóa học. Công ty sẽ giúp đỡ khách hàng áp dụng kỹ năng và kiến thức đã học vào công việc thực tế và giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Quy trình đào tạo nội bộ của Marketing Triz sẽ giúp khách hàng đạt được những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển doanh nghiệp trên thị trường số và nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên.