CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Marketing Triz - Facebook Ads

 

Chương Trình Facebook Marketing

Facebook marketing performance giúp rối ưu ngân sách quảng cáo và nâng cao tỷ lệ mua hàng bằng việc định danh dữ liệu chính xác và chi tiết

Xem tiếp
Marketing Triz - Content

 

Chương Trình Content Marketing

Content marketing giúp sáng tạo ý tưởng truyền thông, cung cấp các công thức sáng tạo và công thức content

Xem tiếp
Marketing Triz - Google Ads Perfomance

 

Chương Trình Google Ads Marketing

Google Ads performance giúp rối ưu ngân sách quảng cáo và nâng cao tỷ lệ mua hàng bằng việc định danh dữ liệu chính xác và chi tiết

Xem tiếp
Digital Marketing Triz Plan

 

Chương Trình Digital Marketing Plan

Digital Marketing Plan được Coaching theo trường phái Marketing Triz giúp tối ưu hóa kế hoạch, chiến lược và chiến thuật….

Xem tiếp

6 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN MARKETING TRIZ

CÔNG CỤ SÁNG TẠO MẠNH NHẤT

Phần lớn con người dựa trên kinh nghiệm để sáng tạo và thực thi các chiến dịch marketing….

ĐỘI NGỦ CHUYÊN GIA THỰC CHIẾN

Phần lớn con người dựa trên kinh nghiệm để sáng tạo và thực thi các chiến dịch marketing….

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÊN DỰ ÁN ĐÃ THẬT

Phần lớn con người dựa trên kinh nghiệm để sáng tạo và thực thi các chiến dịch marketing….

6 LÝ DO BẠN NÊN CHỌN MARKETING TRIZ
BẢO HÀNH CHỌN ĐỜI

Phần lớn con người dựa trên kinh nghiệm để sáng tạo và thực thi các chiến dịch marketing….

HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CỦA HỌC VIÊN

Phần lớn con người dựa trên kinh nghiệm để sáng tạo và thực thi các chiến dịch marketing….

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN QUỐC TẾ

Phần lớn con người dựa trên kinh nghiệm để sáng tạo và thực thi các chiến dịch marketing….

ĐỘI NGỦ CHUYÊN GIA CỦA MARKETING TRIZ

 

Cô Amy -Chuyên gia content marketing

Hơn 5 năm kinh nghiệm thi triển các dự án tại Anh Quốc, Mỹ và Châu Á

 

Cô Lynda -Chuyên gia digital marketing

Hơn 5 năm kinh nghiệm thi triển các dự án tại Canada, Mỹ và Singapore

 

Thầy Daryl -Chuyên gia digital marketing

Hơn 8 năm kinh nghiệm thi triển các dự án tại Anh Quốc, Mỹ, Canada, Nhật và Việt Nam

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.