Lịch khai giảng

Khóa Học ChatGPT Content
5,900,000 đ 2,900,000 đ
28/11/20233 ngàyCGPTC01
5,900,000 đ 2,900,000 đ
Đăng ký
Chiến Lược Thương Hiệu – Brand Strategy
12,000,000 đ 8,600,000 đ
25/05/20239 buổiKH010
12,000,000 đ 8,600,000 đ
Đăng ký
Strategic Communication Planning
7,000,000 đ 4,500,000 đ
25/05/20227 buổiKH009
7,000,000 đ 4,500,000 đ
Đăng ký
Data Science For Marketing
8,600,000 đ 6,800,000 đ
24/04/202310 buổiKH008
8,600,000 đ 6,800,000 đ
Đăng ký
Performance Digital Marketing
8,600,000 đ 3,999,000 đ
25/04/20238 buổiKH007
8,600,000 đ 3,999,000 đ
Đăng ký
Inbound Marketing
4,990,000 đ 3,900,000 đ
15/04/20236 buổiIMT 006
4,990,000 đ 3,900,000 đ
Đăng ký
Content Inbound Marketing
5,000,000 đ 3,800,000 đ
06/03/20238 buổiKH005
5,000,000 đ 3,800,000 đ
Đăng ký
Digital Marketing Plan
8,800,000 đ 6,800,000 đ
27/11/20237 buổiKH004
8,800,000 đ 6,800,000 đ
Đăng ký
Google Adwords
6,800,000 đ 3,800,000 đ
27/11/202310 buổiGMT18
6,800,000 đ 3,800,000 đ
Đăng ký
SEO
5,990,000 đ 3,900,000 đ
06/05/20238 buổiKH002
5,990,000 đ 3,900,000 đ
Đăng ký
Facebook Marketing
6,800,000 đ 3,800,000 đ
10/04/20239 buổiFMT39
6,800,000 đ 3,800,000 đ
Đăng ký